Przedszkole
w Chechle

Drodzy rodzice! 

 

 Nasze przedszkole:

 • preferuje twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi,

 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • posiada wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw,

 • aktywnie współpracuje z rodzicami. Na terenie placówki działa Rada Rodziców, do której, w sposób demokratyczny, wybierani są przedstawi-ciele trójek grupowych

 • organizuje atrakcyjne wycieczki,

 • umożliwia rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci poprzez ich uczestnictwo  w następujących zajęciach dodatkowych: rytmice, tańcach nowoczesnych, zajęciach z języka angielskiego, religia

 • bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do osiągania sukcesów w szkole, 

 • aktywnie współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego

 • organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

 • promuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i życiu codziennym współpracując z Komendą Powiatową Policji i Komendą Straży Pożarnej. 

 • naszą tradycją są organizowane imprezy integracyjne na terenie ogrodu przedszkolnego, wśród których największą popularnością cieszą się Festyny Rodzinne, podczas których w zmaganiach sportowych i artystycznych uczestniczą obok siebie dorośli i dzieci.

 • dużą atrakcją są również organizowane dla rodziców świąteczne kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny.

 

 Dziecko, to mały człowiek

     Każde dziecko ma własną indywidualną i niepowtarzalną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dzieci zapewniając im, niezmiernie ważne dla kształtowania rozwoju emocjonalno-społecznego, poczucie bezpieczeństwa. Naszymi działaniami przyczyniamy się do budowania i uświadamiania im poczucia własnej wartości. Stymulując rozwój osobowości staramy się stwarzać dzieciom sytuacje edukacyjne, w których będą miały możliwość realizowania własnych potrzeb, zainteresowań i dążeń do bycia samodzielnym i niezależnym.

   Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę.

Plac zabaw sprzyja zajęciom i zabawom ruchowym na powietrzu.

 

 

 

 

 

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla