Przedszkole
w Chechle

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej w godz. 9.00- 14.00

 

 

 

17.00-8.30 Zbiórka dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne. Zajęcia wyrównawcze, indywidualne. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

 

8.30-9.00 Ćwiczenia poranne. Prace porządkowo- gospodarcze, zabiegi higieniczne. Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca wyrównawcza.

 

29.00-9.30 Śniadanie. Wdrażanie nawyku właściwego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne.

 

39.30-10.30 Zajęcia w rozwijaniu aktywności dzieci we wszystkich obszarach, dostosowanie do sytuacji w grupie. Wdrażanie czynności z zakresu kultury, zachowania się w różnych sytuacjach.

 

410.30-11.30 Pobyt na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe ( w tym z przyborami). Zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Wdrażanie do poszanowania przyrody i własności społecznej.

 

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne. Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

512.00-12.30 Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady nie rozmawiania podczas posiłku, utrwalanie nawyków higienicznych.

 

12.30-13.00 Utrwalanie czynności samoobsługowych. Zajęcia relaksacyjne (słuchanie muzyki, bajek). Zajęcia wyrównawcze i indywidualne.

 

613.00-13.30 Ćwiczenia dramowe, pantomimiczne. Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci, koordynacji wzrokowo- ruchowej, słuchanie opowiadań, wypowiedzi dzieci. Zabawy dowolne.

 

13.30-14.30 Zabawy ruchowe. Gry i zabawy z inicjatywy dzieci. Swobodne zabawy dzieci.

 

14.30-15.00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne. Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

15.00-15.30 Podwieczorek. Wdrażanie nawyku właściwego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne.

815.30-17.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Gry i zabawy z inicjatywy dzieci. Twórcza aktywność dzieci- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Wspomaganie rozwoju ruchowego. Realizacja programów własnych.

 

 

 

 

 

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla