Przedszkole
w Chechle

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

 

Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo-dydaktycznej prowadzonej w przedszkolu. Organizowane z inicjatywy nauczycieli, bardzo często z udziałem rodziców. Spotkania tego typu integrują dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola, dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania umiejętności i wiadomości zdobytych przez dzieci w przedszkolu.

W przedszkolu organizowane są także różne spotkania, teatrzyki oraz koncerty.

Tradycją stały się coroczne występy „Baśniowej kapeli". Zespół wykonuje piosenki dziecięce, które pozytywnie wpływają na emocje małych dzieci. Teksty utworów mają jasne przesłanie, niosą wiele radości i dobra. W ramach cyklu spotkań „Poznajemy zawody" dzieci mają możliwość zapoznania się z przedstawicielami różnych zawodów. Przedszkolaki poszerzają słownictwo, nabywają swobody w wypowiadaniu się, uczą się zachowywać kulturalnie i z szacunkiem wobec dorosłych, a przede wszystkim mają możliwość budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym.

 

 

 

witamy

 

 

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla