Przedszkole
w Chechle

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

Cele programu:

 • Skrócenie procesu adaptacji

 • Nawiązanie współpracy z rodzicami

 • Usprawnianie wspólnych relacji

 • Pedagogizacja rodziców

 • Zaufanie dzieci i rodziców do przedszkola

 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program stwarza wcześniejszego uczestnictwa dzieci w zbiorowości przedszkola. Jest to wcześniejsza adaptacja dzieci.

Dzieci maja możliwość brania udziału w zajęciach, imprezach przedszkolnych, spotkaniach oraz uczestnictwa w zabawach w ogrodzie.

Proces adaptacji zależy od predyspozycji psychicznych dziecka, zachowań i postaw rodziców oraz od nakładu pracy nauczycieli. Działania te maja ułatwić dzieciom start w przedszkolu, zachęcić rodziców do działania i współpracy, stworzyć przedszkole przyjazne dziecku i otwarte na środowisko.

Wszystkie te działania są uzgodnione z rodzicami i realizowane w ścisłej współpracy z nimi. Dają dzieciom szansę stymulacji procesów rozwojowych, uczą ich społecznych zachowań i kreowania swoich możliwości.

 

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE

 1. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzicami

 • Informacje o przedszkolu w prasie lokalnej, afisze, plakaty.

- pierwszy kontakt z dzieckiem i rodzicami

 • Rozmowa w przedszkolu, poznanie dyrektora, nauczycieli, obsługi

 • Poznanie warunków finansowych

 • Poznanie kompetencji personelu

 1. Otwarte drzwi

 • Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, ruchowe

 1. Ustalenia terminów zajęć adaptacyjnych

 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola

 3. Rozmowa z wychowawcą grupy, dyrektorem

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla